het pad der rechtvaardigen

Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht,
dat steeds helderder straalt tot de volle dag.
De weg der goddelozen is als duisternis;
zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen. Spreuken 4:18-19

Niemand is rechtvaardig, schrijft de apostel Paulus (Rom. 3:10) en wie eerlijk is, komt ook over zichzelf tot die conclusie.

Maar gelukkig, er is een pad waarop God licht laat stralen. Dat pad, dat Jezus de smalle weg noemt, wordt gevormd door de vele wijze woorden en vermaningen in de bijbel die door God zijn ingegeven. Die weg is door Jezus gebaand en als we hem volgen door te geloven en te doen wat Hij zegt worden wij meer en meer rechtvaardig, tot eer van God


Lees ook:

Heilige wandel en godsvrucht
Heilige wandel en godsvrucht

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

Pad der rechtvaardigen