het voornemen des HEREN

Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. Jesaja 53:10

De jaarwisseling is het moment om goede voornemens te krijgen of te vernieuwen.
De Here heeft ook een voornemen en dat is veel belangrijker als die van mij.
Wellicht gebeuren er onplezierige dingen in je leven die juist bedoeld zijn om je geschikt te maken voor iets wat God wil, voor zijn voornemen.

 


Lees ook:

Goede voornemens voor het nieuwe jaar
Goede voornemens voor het nieuwe jaar

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »