het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja 40:8

Ons menselijke leven is net zo vergankelijk als gras dat verdort. Als we echter geloven in Gods Woord kunnen we ontkomen aan de vergankelijkheid.

Jezus Christus, die is opgestaan uit de dood, heeft gezegd: Er staat geschreven: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” Mattheüs 4:4
Woorden van God die je voor jezelf gelooft hebben een bijzondere uitwerking op je leven. Als je het doet zal je het ervaren.


Lees ook:

“Het leek mij zo kortzichtig…”
“Het leek mij zo kortzichtig…”

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

bloem des velds