Hij geeft de moede kracht

Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jesaja 40:28-29

Vraag je eens af: Geloof ik echt in God, Hij die een eindeloze krachtbron en een ondoorgrondelijke wijsheid bezit?
Wij weten nu iets meer over het onmetelijke heelal en de grootste geleerden proberen met de beste computersystemen de natuurwetten te begrijpen. Wat zij met veel moeite en inspanning een beetje begrijpen heeft God allemaal bedacht en gemaakt.

Diezelfde machtige God heeft je lief, geeft je kracht, zelfs als je machteloos bent. Geloof je in die God? Dan zal je het beleven!

‘maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken’ Hebr. 11:6


Lees ook:

Zware gevoelens dreigden mij te overweldigen
Zware gevoelens dreigden mij te overweldigen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »