Jezus ging van hen heen en werd opgenomen in de hemel

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem Lucas 24:50-52

Het moet een onvergetelijke ervaring zijn geweest voor de discipelen, om Jezus te zien en te horen spreken in zijn verrezen lichaam, het onmiskenbare bewijs dat Hij volkomen overwonnen had over de zonde en over Satan en over de dood zelf.
Binnenkort zouden zij allemaal de kracht ontvangen om te overwinnen en konden ze zijn getuigen zijn door de Heilige Geest, die Hij zou zenden vanuit de hemel.
Maar om dat te kunnen doen, moest Hij eerst terugkeren naar de hemel, en Zijn rechtmatige plaats innemen aan de rechterhand van de Vader.


Lees ook:

Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »