Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonde

Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Mat.1:21

Deze boodschap kreeg Maria van de engel Gabriel, die haar aankondigde dat zij de moeder van Jezus zou worden.
In deze eenvoudige woorden ligt een enorme belofte verborgen voor wie het wil geloven.
Stel dat je gevangen genomen bent door een sterke vijand, die een slaaf van je gemaakt hebt en aan wie je niet kan ontsnappen. Wat betekent het dan om van hem gered te worden? Dat is toch dat je helemaal vrij wordt en nooit meer hoef te doen wat je vijand zegt?
Dat is precies waar Jezus voor gekomen is. Hij is als kind geboren, is mens geworden en heeft als mens zo’n macht gekregen over de zonde dat Hij ons kan redden van die machtige vijand die zonde heet, zodat de zonde helemaal geen macht meer over ons heeft.

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Joh. 8:36


Lees ook:

Jezus, onze Verlosser
Jezus, onze Verlosser

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »