Hulp, precies op tijd

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Hebreeën 4:16

Je wilt niet zondigen. Je wordt tot iets slechts verzocht, je merkt de sterke drang om toe te geven en dan …..  bid je tot Jezus om hulp. Dan gebeurt er iets: je ervaart de Heilige Geest en je krijgt kracht om nee te zeggen en niet te zondigen!

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.  Hebreeën 4:15


Lees ook:

Gebed – meer dan een noodoplossing
Gebed – meer dan een noodoplossing

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »