Ik vertel van uw wonderen

O God, Gij hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan,
tot nu toe verkondig ik uw wonderen;
wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid,
o God, niet verlaten,
totdat ik aan dit geslacht uw arm verkondig,
aan ieder die komt, uw sterkte. Psalm 71:17-18

God doet dingen die wij voor onmogelijk houden. Hij redt bijvoorbeeld mensen uit gevaarlijke situaties.
Wie vanaf zijn jeugd de levenswetten van God leert en die toepast, gaat wonderen beleven, al zijn die lang niet altijd spectaculair.

Denk je in dat je een heel ander mens bent. Niet driftig maar echt geduldig, niet begerig maar mild, niet arrogant maar nederig,  enzovoort. Dat lijkt misschien onmogelijk, maar God kan zo’n wonder in je doen.

De bijbel spreekt van vleselijke mensen en van geestelijke mensen. Hun denkwerelden zijn totaal verschillend. Een vleselijk, of natuurlijk mens doet wat hij zelf wil, om zo veel mogelijk te genieten. Een geestelijk mens leeft om Gods wil te doen. De omvorming tot een geestelijk mens is een wonder dat God doet in mensen die daar sterk naar verlangen.


Lees ook: