Ik zal de Here zingen zolang ik leef

Ik zal de HERE zingen, zolang ik leef,
ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben;
34 moge mijn overdenking Hem behagen.
Ik zal mij in de HERE verheugen. Psalm 104:33-34

Wat een heerlijk leven, als je zo blij bent met God, jouw Heer die alleen het allerbeste met je voorheeft.
Paulus en Silas hadden zo’n innige verbinding met God dat ze in de donkerste gevangeniscel een loflied voor hun God zongen.
Zingen kan je luidkeels, maar ook stilletjes van binnen, zelfs zonder woorden.
Denk, we kunnen God behagen met onze overdenkingen. De edele beraamt edele dingen en staat voor wat edel is.


Lees ook:

Zalig zijn de reinen van hart

Als je honderd mensen op straat zou aanspreken, zou je niet één persoon vinden die niet gelukkig wil zijn. Maar niet iedereen is bereid om te doen wat nodig is om een rein hart te krijgen. Lees meer »