Ik zal de HERE zingen, zolang ik leef

Ik zal de HERE zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben; moge mijn overdenking Hem behagen.Ik zal mij in de HERE verheugen.Psalm 104:33-34

God, de Here is oneindig groot en goed. Dat wordt weerspiegeld in de natuur. “Erkent dat de Here God is” staat in een andere psalm. Psalm 104 is daar een heerlijke uiting van. Het brengt je een blijdschap die zich uit in lofzangen en geeft je overdenkingen die overeenstemmen met Gods gedachten.


Lees ook:

I have found a dear Friend
I have found a dear Friend

SONG: This Christian song was written as a reminder of Jesus’ immense love and capacity to help in every situation. Lees meer »

bloemen, crosus, lente