Ik zal een weg in de woestijn maken

Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Jesaja 43:18-19

Het kan zijn dat je door je eigen schuld in de problemen gekomen bent. Wellicht is je leven als een woestijn geworden en zie je geen uitweg.

Ook voor jou kan God een weg maken uit die ellendige woestijn. Hij wil je leven een wending geven als je je tot Hem bekeert.


Lees ook:

Een veranderd man
Een veranderd man

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »