Immanuel, God met ons

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. Mattheus 1:23

God met ons, dus niet tegen ons.

Veel mensen die geloven dat God bestaat denken aan Hem als een streng opperwezen, die je straft als je niet doet wat Hij wil.

God is anders. Hij is liefde en Hij handelt uit goedheid.

De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Mattheus 1:20-21

De zonde heeft macht over de meeste mensen. Het allerbeste, heerlijkste, gelukkig makende is dat iedereen die dat verlangt vrij kan worden van de zonde, van alles waarvan hij weet dat het niet goed is. God is met ons om dat tot een werkelijkheid te maken. Daarvoor is Jezus op aarde gekomen en werd een mens als wij. Laten we dat vieren met het kerstfeest.


Lees ook:

Weet jij wie Jezus is?
Weet jij wie Jezus is?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »