Jezus Christus is opgestaan

het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here Romeinen 1:2-4

Zonder geloof in de lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de doden was het christendom een krachteloze religie geweest.
Maar door dezelfde kracht waardoor Jezus opstond kunnen wij opstaan tot een heel nieuw leven tot eer van God.
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Romeinen 6:4


Lees ook:

Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen
Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »