Jezus Christus, die mij kracht geeft.

Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Filippenzen 4:12-13

Paulus was vrijgezel, een volgeling van Jezus die enorm veel heeft meegemaakt. Hij heeft veel geleden: honger, kou, pijn, gevangenschap. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats, geen vrouw, geen kinderen, en toch was het een gelukkig man doordat hij in gemeenschap met Jezus Christus leefde. Door Hem was hij meer dan overwinnaar. Rom. 8:37

Ook nu zijn er mannen, en vooral ook vrouwen, die vrijgezel zijn en een inhoudsrijk gelukkig leven leiden en net als Paulus kracht krijgen.

Als discipel van Jezus kan je in alle mogelijke omstandigheden, ook hele moeilijke, kracht krijgen. Met die kracht in je binnenste word je niet boos, ontevreden of mismoedig. Je leeft tot Gods eer.


Lees ook: