Jezus is als eerste opgestaan

Als een getuige, die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen. Handelingen 26:22-23

Jezus Christus is als eerste opgestaan uit de doden, maar Hij zal niet de enige blijven.
Hij kondigde met zijn opstanding het licht aan. De duisternis van zonde en dood zullen wijken voor het licht van het nieuwe leven dat door het sterven en de sterven en de opstanding van Jezus is mogelijk geworden.Door Gods kracht overwon Hij de zonde en de dood.

Door de Heilige Geest komt Zijn opstandingskracht ook in wie gelooft. Die opstandingskracht is sterker dan alle zondige begeerten..
Wie dat beleeft hoopt ook op de beloften van Jezus wederkomst en de opstanding bij zijn komst.
Geloofd zij God.


Lees ook:

Hand 26:22-23