Jezus is arm geworden om ons rijk te maken

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.2 Kor. 8:9

Jezus is niet per ongeluk in een stal geboren, bij arme mensen. Dat was in de hemel besloten, uit liefde tot ons, arme mensen.
In de hemel was Jezus rijk, maar Hij verliet die heerlijkheid voor ons. Hij verachtte de schijn-rijkdom van deze wereld en joeg Satan weg toen die hem de koninkrijken van deze wereld aanbood. Eens zei Jezus dat hij geen steen had om zijn hoofd op te leggen. Hij vernederde zichzelf om ons te kunnen verhogen, en om ons rijk te maken.
Die rijkdom bestaat niet uit aardse goederen. Nee, Jezus maakt ons innerlijk rijk. Liefde, gerechtigheid en veel meer van dit soort blijvende hemelse schatten worden ons deel en maken ons gelukkig als we luisteren naar Jezus en doen wat Hij zegt.


Lees ook:

Waarom niets mij kan scheiden van de liefde van Christus

Ik zal nooit mijn band met Jezus ergens voor willen ruilen. Waarom? Lees meer »