Jezus is voor iedereen gestorven

En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. 2 Korintieërs 5:15
Het is een fantastische boodschap dat Jezus voor alle mensen gestorven is, waardoor het voor iedereen mogelijk is om  verzoend te worden met God. “Laat u met God verzoenen” schrijft Paulus in het zelfde hoofdstuk.
Het is ook een bijzondere rustgevende ervaring om te weten dat je zonden vergeven zijn.
Maar verzoening en vergeving zijn geen doel op zich.
Jezus is gestorven, maar ook weer opgestaan. Hij leeft, en wij zullen met hem leven en voor hem leven. Dat is een totaal nieuw leven. Als we voor Jezus leven, dan wordt de liefde waarmee Hij ons liefheeft de drijfveer in ons leven. Dat is een leven waar het egoïsme, en alle andere zonden overwonnen worden. Een blij leven tot eer van God en tot zegen voor onze omgeving.

Lees ook:

De tijdgeest of de Heilige Geest: wat heeft de macht over jou?
De tijdgeest of de Heilige Geest: wat heeft de macht over jou?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

2 Kor. 5,15