Jezus kan volkomen behouden

Híj heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebr. 7:24-25

Als wij tot God willen gaan om vergeving of hulp in moeilijke situaties dan moeten we beseffen dat God heilig is, door en door rechtvaardig en dat wij van nature zondige mensen zijn.

Wij hebben iemand nodig die voor ons bemiddelt, die voor ons pleit bij God, zoals een advocaat. Dat kan alleen Jezus onze hogepriester die zichzelf geofferd heeft om ons te redden van de ondergang waar een zondig leven toe leidt.
Hij kan ons redden van de straf die op de overtreding van Gods goede wetten staat. Maar dat  is slechts een deel van het werk dat Hij volbracht heeft. Hij kan ons volkomen behouden tot een leven dat meer en meer overeenkomt met Gods wil en bedoeling.


Lees ook:

Een meester in het helpen!
Een meester in het helpen!

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »