Jezus komt terug

Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. handelingen 1:11

De geschiedenis van Jezus hemelvaart bevat 2 belangrijke boodschappen.

De eerste is dat Jezus naar de hemel ging om van daaruit de Heilige Geest te zenden waardoor we kracht krijgen om Jezus na te volgen in ons dagelijkse leven.

De tweede is dat Jezus terug zal komen. Dat zal een adembenemend heerlijke gebeurtenis zijn. Dan zal Hij vrede en rechtvaardigheid brengen.

Sinds de hemelvaart hebben christenen toegeleefd naar die dag die door Gods lankmoedigheid nog niet is gekomen, waardoor wij die nu leven ons ook kunnen voorbereiden op zijn komst door Jezus na te volgen en deel te krijgen aan zijn leven door de kracht van de Heilige Geest.


Lees ook:

Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »