Kijk naar Jezus

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Hebr.12:2

Het gaat hier om de wedloop uit vers 1 “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt” Zie dit artikel

Dat zullen we ons hele leven vol houden, en daar heb je volharding voor nodig.

Die wedloop heeft Jezus als eerste gelopen en wij mogen hem navolgen. Dan moeten ook wij het kruis opnemen en onszelf verloochenen. Dat maakt ons niet populair, nee, het brengt veeleer schande en verachting.

Maar wat geeft dat als je denkt aan de heerlijkheid die je wacht samen met Jezus!


Lees ook:

Onze Heiland, Redder en Verlosser
Onze Heiland, Redder en Verlosser

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »