Kinderen zijn een geschenk van de HEER

Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN,
een beloning is de vrucht van de schoot. Psalm 127:3
Kinderen, geen bezit, maar het kostbaarste geschenk dat aan ouders wordt toevertrouwd.
Een kind neem je niet, je krijgt het. Ieder kind is een gave van God dat aan de ouders wordt toevertrouwd.
Welk een voorrecht heeft een kind dat op mag groeien in een veilig gezin waar godsvrucht, liefde en warmte de sfeer bepalen.

Lees ook: