Leg een geschil snel bij

Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. Mat. 5:25

Ieder mens krijgt in zijn leven van tijd tot tijd met een tegenpartij te maken. Een mens waar je moeite mee hebt en die je niet kunt pruimen.

Dat komt door het kwade, de zonde in je eigen natuur. God wil je helpen om het kwade in jezelf te overwinnen zodat je vriendelijk en goed wordt.
Door je tegenpartij lief te hebben en vriendelijk te zijn kunnen vaak moeilijke geschillen opgelost worden.

Wie weet, wordt je anders zelf in het ongelijk gesteld door je hemelse rechter


Lees ook:

Misschien ben ik toch niet zo geduldig als ik dacht
Misschien ben ik toch niet zo geduldig als ik dacht

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »