Leven in vrede en gerechtigheid

Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. Hebr.12:11

In alles wat ons overkomt wil God ons wat leren. Hij wil ons een geestelijke opvoeding geven die veel verder gaat dan de opvoeding van onze natuurlijke ouders. Die opvoeding wordt hier tucht genoemd.
Laten we Gods goede hand, die ons wil vormen, ontdekken in dingen die moeilijk zijn. Geloven we dat God het allerbeste met ons voorheeft, dan luisteren we en leren we bijvoorbeeld geduld, zachtmoedigheid en vertrouwen.
Een rechtvaardig leven in vrede wordt het resultaat van de tucht als die zijn werk heeft kunnen doen.


Lees ook:

Wil je gelukkig zijn?
Wil je gelukkig zijn?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »