Liefde als een morgenwolk

Wat zal Ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal Ik u aandoen, o Juda? Immers uw liefde is als een morgenwolk, en als een dauw die in de vroegte vergaat Hosea 6:4

Velen hebben na hun bekering een periode van vurige liefde voor Jezus gekend, maar die kan helaas als een morgenwolk verdwenen zijn. Die eerste liefde, zoals die in de bijbel genoemd wordt, taant door eigenliefde, waardoor de liefdesverhouding met Jezus verstoord wordt.

Merk je dat je liefde tot Jezus verkild is, dan gaat het erom de oorzaak te ontdekken en je daarvan te bekeren.
Dan kom je heel zeker weer in de eerste liefde!


Lees ook:

Waarom niets mij kan scheiden van de liefde van Christus
Waarom niets mij kan scheiden van de liefde van Christus

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »