Liefhebben met hart, ziel en kracht

Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6:4-5

Hoor, luister met aandacht als je gelooft dat de Here jouw God is. Jezus Christus heeft er voor gezorgd dat de Here niet langer alleen de God van Israël is.

God heeft een groot en prachtig plan met ons leven, maar Hij kan dat alleen uitvoeren als Hij onze enige god is. Er kunnen allerlei mensen zijn, popsterren, sporthelden, maar ook muziek die we verafgoden en dan is de Here niet één, dan dienen we ook andere goden.

De Here God heeft je lief, wie je ook bent, hoe je ook geleefd hebt. Laat het antwoord op de oproep die in dit Bijbelvers staat de volgende inhoud hebben: Here, u bent mijn God, de enige. Ik heb u lief met heel mijn hart en met heel mijn ziel en met al mijn kracht.


Lees ook:

Harten zonder bedrog en huichelarij
Harten zonder bedrog en huichelarij

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

Deut.6:4-5