Loof de HERE, mijn ziel

Loof de HERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest Psalm 103:2-3

Het is goed om jezelf toe te spreken: Loof de Here, prijs zijn naam. Denk eens terug aan zijn weldaden en bedank God, die als een vader voor je gezorgd heeft. Je bent meer dan eens ziek geweest en weer beter geworden. Denk aan de gevaarlijke situaties in het verkeer waar je in was, en je leeft nog. En hoe vaak heeft Hij je vergeven, terwijl je straf had verdiend? Zo liefdevol, zo goed is God, en dan te bedenken dat Hij jou zo wil omvormen dat je op Hem lijkt.


Lees ook:

Gebed en voorbede – met dankzegging
Gebed en voorbede – met dankzegging

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »