Mannen hebt uw vrouw lief

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft Efeziërs 5:25

Edele, reine, onbaatzuchtige liefde is niet vanzelfsprekend in een huwelijk. Als we eerlijk zijn is dat niet moeilijk om te erkennen.
Hier gaat het niet om verliefdheid maar om de liefde die zichzelf niet zoekt, en zelf een offer wil zijn.
Zijn we daar wel toe in staat? Nee, behalve als de liefde van Christus in ons komt!


Lees ook:

Hoe is een huwelijk volgens Gods Woord?
Hoe is een huwelijk volgens Gods Woord?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »