Maria de moeder van Jezus

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen Lucas 1:48 (NBV)

God heeft niet zomaar, willekeurig, een jonge vrouw uitgekozen om de moeder van Jezus te worden.

Maria was een nakomeling van David, maar wat Hij vooral belangrijk vond; Maria geloofde God en was nederig.

Door de eeuwen heen heeft God gelovige en nederige vrouwen gebruikt in zijn koninkrijk, en dat wil Hij ook nog steeds doen.


Lees ook:

Mary: Lowly in her own eyes, but seen by God
Mary: Lowly in her own eyes, but seen by God

An ordinary young woman from Nazareth became the mother of Jesus Christ. Why her? Lees meer »