Mijn hulp komt van de Here

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121:1-2

 

Mijn God, de Heer die zo machtig en wijs is dat Hij de hemel en de aarde kon maken, kan en wil ook mij helpen in de dingen die voor mij te moeilijk zijn. Dat wil niet zeggen dat Hij altijd alles voor mij oplost, maar Hij geeft kracht en wijsheid om ze op te lossen.


Lees ook:

Hij geeft de moede kracht
Hij geeft de moede kracht

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »