Mijn mond en mijn hart

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o HERE, mijn rots en mijn verlosser. Psalm 19:15

Wat je bidt moet je echt willen. Als de woorden van dit psalmvers ook jouw welgemeend gebed tot God is, dan wordt Hij je bevrijder waar je rotsvast op kan vertrouwen. Hij wil je verlossen, vrijmaken maken van machten die je binden, zodat je vrij en gelukkig met God kan leven.


Lees ook: