mijn ziel keert zich stil tot God

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. Psalm 62:2-3

“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.” (NBV)

Door te geloven in God, die je kent en liefheeft, kun je alle onrustgedachten en -gevoelens het zwijgen opleggen.

Deze psalmverzen kunnen je eigendom worden door ze bewust tot God uit te spreken en te geloven dat Hij ze hoort. Luister daarna ook naar Gods stem in je hart en doe wat Hij zegt, zodat je leven meer in harmonie komt met je Schepper en je innerlijke rust toeneemt.

 


Lees ook: