Moed en kracht om vol te houden

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.Romeinen 15:4

De Bijbel staat vol met verhalen van mensen die in allerlei moeilijke situaties op God vertrouwd hebben en van Hem kracht gekregen hebben. Zo werden zij voorbeelden voor ons.
Ook in onze moderne tijd hebben gewone mensen ervaren dat God leeft. God wil ons vormen en dat gebeurt juist in tegenslagen.


Lees ook:

Hij geeft de moede kracht
Hij geeft de moede kracht

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »