Nederige mensen krijgen genade

Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. 1 Petrus 5:5-6

God ziet hoe we met elkaar omgaan en behandelt ons afhankelijk van ons gedrag. Hoogmoedig gedrag en een hoogmoedige houding vindt Hij zo erg, dat Satan die zich verhoogde daarom de hemel uit moest.

Al gauw verheffen we ons boven anderen en kijken op hen neer. Hoogmoed is de oorzaak van van van heel veel ellende en verdriet. Denk alleen maar aan rassen discriminatie. Het blanke ras vooral heeft zich daar schuldig aan gemaakt en het gebeurt nog steeds ook door “beschaafde”mensen. De hoogmoed maakt dat God, die alle mensen liefheeft, dan onze tegenstander wel moet zijn.

Maar als we onze hoogmoed ontdekken en ons vernederen dan komt God met zijn genade om ons te helpen. In moeilijke situaties, zoals ziekte of geldgebrek, gaat het erom niet opstandig te worden maar Gods machtige hand te ontdekken, de hand van onze Vader die het beste met ons voorheeft.

Ik ben niet belangrijk, maar ik ben er om de ander te helpen en te dienen. Die instelling maakt het leven eenvoudig. Ik hoef mij niet beter voor te doen dan ik ben en ook is het niet zo nodig om mijn positie te verdedigen. God ziet het en ik kan met al mijn zorgen bij Hem terecht (vers 7) en Hij zal op zijn tijd mij verhogen, samen met Jezus.


Lees ook:

Oordeel jezelf
Oordeel jezelf

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

1 Petrus 5:6