Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Johannes 15:13

Deze woorden van Jezus hebben een enorme reikwijdte. Zelf heeft Hij zijn leven totaal ingezet, niet alleen voor zijn vrienden, maar ook voor mensen die vijandig zijn.

Je inzetten voor de ander, liefde geven, zonder iets terug te verwachten, de ander het negatieve dat je van hem / haar ervaart niet aanrekenen; we merken al gauw dat we tekort schieten.

De liefde van God gaat vele malen verder dan onze liefde kan opbrengen. Maar …….. de liefde waarmee Hij ons lief heeft kunnen we in onszelf krijgen, waardoor het echt mogelijk wordt om ons leven in te zetten.


Lees ook:

Een leven in hervorming
Een leven in hervorming

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

licht, hoop, zon