Niet langer slaven van de zonde

dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; Romeinen 6:6

Eigenlijk wil toch niemand als zondeslaaf door het leven gaan? Maar velen doen dat helaas wel.
Doordat Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven is kunnen we niet alleen vergeving krijgen, maar ook de kracht om niet te zondigen.
De zonde hoeft geen macht over ons te hebben. Niemand hoeft te zondigen.
Als je in geloof met Christus gekruisigd bent verliest de zonde zijn macht over je en krijg je kracht om je zondige neigingen te overwinnen.
Het geloof in de vrijmakende kracht van het kruis vernieuwt ons leven totaal.


Lees ook:

Helemaal vrij!
Helemaal vrij!

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »