Oefen u in de godsvrucht

Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst. 1 Tim. 4:8

het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.(NBV)

Voor de allermeeste mensen is godsvrucht een onbekend woord. Dat geldt ook voor het woord vroom. Godsvrucht is nuttig tot alles, grenzeloos! Als je gelooft wat in deze bijbeltekst staat is het wel heel belangrijk om te weten wat het betekent. Wat is godsvrucht, wat is een vroom leven?

Het betekent natuurlijk dat je ontzag voor God hebt. Je denkt en praat niet lichtzinnig over God, maar eerbiedig. Dat is een eenvoudig begin, maar lang niet alles.

Zoals God natuurwetten heeft gemaakt, zo heeft Hij ook levenswetten gemaakt die altijd opgaan.
Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Lucas 14:11
Dat is zo’n levenswet. Wie zich oefent om zichzelf niet te verhogen maar zich te vernederen, oefent zich in de godsvrucht. Het is dus heel praktisch. Wie zorgt er voor dat iemand die zichzelf vernederd heeft later verhoogd wordt? Ja, daar zorgt God voor.

Als je werkelijk gelooft dat godsvrucht nuttig tot alles is, dan wil je er meer van hebben, en ga je op zoek om meer van Gods levenswetten te vinden. Je wilt weten hoe je overeenkomstig Gods wil kan leven.

Wie zoekt, die vindt. Het staat allemaal in de bijbel. Begin er al jong mee.


Lees ook:

Heilige wandel en godsvrucht
Heilige wandel en godsvrucht

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »