om alle treurenden te troosten

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, Jesaja 61:1-2

Er gebeuren verschrikkelijke dingen; oorlog, geweld, ongelukken. Mensen treuren om hun dierbaren die er plotseling niet meer zijn.
Midden in het verdriet is er troost als je nederig wil zijn en je toevlucht tot God neemt.
De geest van de Here laat je verder kijken dan die ene vreselijke dag. Verder dan de leegte van het gemis. Je kunt Gods troost in je hart ervaren en een hoopvolle verwachting hebben. Er komt een weerzien.


Lees ook:

Zware gevoelens dreigden mij te overweldigen
Zware gevoelens dreigden mij te overweldigen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »