Ontvlucht de geldzucht

Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. 1 Tim. 6:10-11

Deze verzen laten  een enorme tegenstelling zien: geldzucht tegenover gerechtigheid! Het verlangen naar geld is veel gevaarlijker dan men beseft. Heel wat jongeren dromen er van hoe ze snel geld kunnen verdienen. Als dat niet lukt kan je natuurlijk gaan lenen of gaan gokken. Ook diefstal is dan niet zo ver weg met alle gevolgen van dien.

Je moet voor de geldzucht vluchten, zo gauw als de verleiding komt en heel bewust er mee bezig zijn om rechtvaardig te worden. Dat word je niet vanzelf. Dat betreft het hele christelijke leven met al zijn facetten. Godsvrucht bijvoorbeeld houdt in dat je bewust met God rekening houdt en het erg vind om tegen zijn wil in te gaan omdat je zo van Hem houdt. Op deze manier krijg je een werkelijk gelukkig leven.


Lees ook:

Een veranderd man
Een veranderd man

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

1 Tim 6:10-11