Onze zonden werpt u in de diepten van de zee

Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. Micha 7:19

 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. (NBV)

Als je berouw hebt van je zonden  en je ervan bekeert krijg je vergeving (en nog veel meer). Zo groot is Gods liefde!

Als God je zonden vergeven en in de diepten van de zee geworpen heeft, denkt Hij er nooit meer aan. Dat moet je zelf ook niet meer doen! Dan ervaar je rust, vrede en blijdschap.

De duivel wil je graag blijven herinneren aan zonden die je gedaan hebt, zodat je onrustig wordt. Hij kan je er dag en nacht mee plagen. Om weer tot die heerlijke rust, vrede en blijdschap te komen moet je de goede strijd van het geloof voeren tegen die herinneringen.

Laat de vergeven zonden in de diepten van de zee, want het kan noodlottig zijn om het verleden weer op te vissen.


Lees ook:

Vergeving van zonden
Vergeving van zonden

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »