Ootmoedig wandelen met God

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. Micha 6:8

God is goed en heeft het allerbeste met ons voor. We zijn op weg naar de eeuwigheid en Hij wil ons leiden op onze levensweg. Hij wil ons bewaren voor struikelblokken, valkuilen en allerlei misleidende zijwegen. Hij troost en bemoedigt als we door een woestijn moeten en geeft water zodat we niet door dorst omkomen.
Deze Gids kan en wil ons leiden als we 3 heel belangrijke aanwijzingen van Hem aannemen:
1. Heb een sterk verlangen om alleen maar recht te doen, zoals onze voorloper Jezus die gerechtigheid liefhad en ongerechtigheid haatte.
2. Heb getrouwheid lief. Je wordt onderweg beproefd, er zijn verleiders waar je nee tegen moet zeggen.
3. Wees nederig, wil luisteren, wees niet eigenwijs maar doe gelovig wat je Gids je leert.


Lees ook:

“Laten wij ook door de Geest wandelen!”
“Laten wij ook door de Geest wandelen!”

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »