Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn

De Here steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede. Psalm 41:4

Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn. ‘Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede.’(NBV)
Zieken hebben behoefte aan hulp in hun lijden. Helaas zoeken de meeste, net als koning Asa, geen hulp bij de Here, maar alleen bij de heelmeesters, terwijl God toch heeft gezegd, dat Hij hun Heelmeester zou zijn. Exodus 15:26. Willen wij ware hulp hebben van de Here in onze ziekte, dan moeten we verstaan wat Hem met deze behandeling voor ogen staat. Dat begreep David. God wilde hem innerlijk genezen, opdat zijn legerstede geheel zou veranderen. In plaats van met vragen, zorgen en onrust op zijn bed te liggen kwam er vertrouwen en berusting in zijn hart. God had met deze behandeling zijn doel bereikt.

Voor de verdere lichamelijke genezing gebruikt Hij dan meestal de aardse heelmeester met zijn medicijnen.


Lees ook:

Wat gebeurt er met het geloof als het ongeluk toeslaat?
Wat gebeurt er met het geloof als het ongeluk toeslaat?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »