Over zonde en genade

… opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here. Romeinen 5:21.

Wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde, heeft Jezus gezegd. Johannes 8:34. Als wij de zonde doen, hebben we de zonde als onze koning. En, zegt Romeinen 6:23, het loon dat de zonde geeft is de dood.
Het vers bovenaan drukt deze ernstige realiteit ook uit. Maar in de verleden tijd! Want Jezus heeft in zijn grote liefde de dood, die wij hebben verdiend, in onze plaats ondergaan. Daardoor kan Hij onze zonden vergeven, en dat doet Hij als wij oprecht berouw hebben. Dat is onverdiende goedheid: genade.
Maar hier gaat het om genade die uitgaat boven vergeving! Genade is ook kracht, en sterker dan de zonde. En als wij Jezus als Heer hebben, geeft Hij ons die genade: kracht zodat wij in plaats van te zondigen rechtvaardig kunnen leven. Zo heerst de genade als koning: de zonde wordt overwonnen, er komt rechtvaardigheid, en eeuwig leven in het verschiet.


Lees ook:

Geroepen tot vrijheid van de zonde
Geroepen tot vrijheid van de zonde

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

vrijheid