Overgaan uit de dood in het leven

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Johannes 5:24

Wij waren dood door onze overtredingen en zonden. Efeziërs 2:1 Maar door te horen naar Jezus en te geloven in God wordt het helemaal anders. In plaats van zonden en overtredingen – de dood – komt het nieuwe leven dat Jezus heeft geopenbaard in ons tevoorschijn, door zijn genade.


Lees ook:

Waarom moet ik me bekeren?
Waarom moet ik me bekeren?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »