Gij maakt mij het pad des levens bekend

Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. Psalm 16:11

David leefde voor de Here zijn God, en met de Here zijn God. “Ik heb geen goed buiten U” Ps.16:1
Hij was zich bewust van de gevaren die zijn leven bedreigden en kende zijn afhankelijkheid van God. Dat is ook voor ons het uitgangspunt voor dit prachtige Bijbelvers.

Er is een smal pad ten leven en een brede weg, die veel gemakkelijker lijkt. Op die weg heb je alle ruimte om je eigen wil door te voeren, maar waar kom je dan uit?

“Help mij, leidt mij, leer mij, ik weet het zelf niet.” Als we met die instelling God zoeken dan laat Hij zich niet onbetuigd, dat heeft David ervaren.

Wij kunnen zelfs meer hulp krijgen dan David. Jezus heeft immers op aarde geleefd en een weg, die eerst onbegaanbaar was, gebaand. “Ik ben de weg en de waarheid en het leven” Joh. 14:6. Door Jezus te volgen leren we Hem en de Vader steeds beter kennen en ook de overvloed van vreugde waar David over schreef.


Lees ook:

Heiligmaking: Wat is het en hoe kan ik hier deel aan krijgen?
Heiligmaking: Wat is het en hoe kan ik hier deel aan krijgen?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »