Reikhalzend verlangen

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. (Romeinen 8:18-19)

Als iemand is wedergeboren is hij een kind van God geworden. Zijn/haar leven is helemaal nieuw geworden.
De zonen Gods waar het hier over gaat zijn kinderen van God die volwassen zijn geworden.
Ben je een kind van God, wees dan trouw, zondig niet en laat je vormen door de Heilige Geest.

“Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Rom.8:13-14

Kijk ook reikhalzend uit naar de komst van De Zoon van God, om samen met Hem te verschijnen.


Lees ook:

http://www.brunstad.org/nl/christelijk-commentaar/god-zal-alle-tranen-van-hun-ogen-afwissen