Roemen in het kruis

Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Galaten 6:14

Voor Paulus was het kruis uiterst belangrijk, in tegenstelling tot de besnijdenis. Als je besneden bent wordt je geacht naar de joodse wet te leven. Door gekruisigd te zijn met Christus krijg je een heel nieuw leven, bevrijd van de wereld met al zijn verleidingen en zonden.
Waarom nemen mensen het kruis niet op, terwijl Jezus gezegd heeft dat dit voorwaarde is om zijn leerling te kunnen zijn? Waarom wordt het zelfs gehaat?
Zou het niet zijn omdat men zijn eigen leven in de wereld liefheeft, of dat men niet gelooft in de bevrijdende kracht die je aan het kruis krijgt?


Lees ook:

Gal 6:14