Ruimte in benauwdheid

Als ik roep, antwoord mij,
o God mijner gerechtigheid,
die mij ruimte maakt in benauwdheid;
wees mij genadig en hoor mijn gebed. Psalm 4:2

Hoe ga je om met langdurige ziekte? Het kan je een heel benauwd gevoel geven als je maar niet beter wordt. Wat is er aan de hand, waarom overkomt dit mij, word ik nog wel beter? Dat kan een lichamelijke ziekte zijn of ook psychisch.
God wil ruimte maken in je benauwdheid. Dat is niet hetzelfde als de genezing van je lichaam, maar de wetenschap dat Hij het allerbeste met je voor heeft. Roep tot Hem in je benauwdheid. God is machtig om je te genezen, maar is dat het allerbelangrijkste? Hij wil je vooral ruimte in je binnenste geven, vrede, blijdschap, vertrouwen en meer!


Lees ook:

Tien lessen die ik van kanker heb geleerd
Tien lessen die ik van kanker heb geleerd

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »