Schuilen bij God

Alle woord Gods is gelouterd;
hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
Doe niets aan zijn woorden toe,
opdat Hij u niet terechtwijze
en gij een leugenaar bevonden wordt. Spreuken 30:5-6

Als je in gevaar bent, je bedreigd voelt en beschuldigd wordt terwijl het niet waar is wat ze zeggen, schuil dan bij God. Hij is als een beschermend schild voor je.
Dat doe je door te bidden en door Gods Woord te lezen en daarin te geloven zoals het er staat.
Je moet Gods Woord niet proberen aan te passen in je eigen voordeel. God ziet de instelling van je hart.
Als je oprecht bent wil de Heilige Geest door Gods Woord tot je spreken en je kracht geven. Zo krijg je rust en vrede en weet je: Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn.


Lees ook:

Wat is de rol van de heilige Geest?
Wat is de rol van de heilige Geest?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »