Sterven en dan?

Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Filippenzen 1:21

Deze verwachtingsvolle woorden kon Paulus uitspreken en iedere gelovige wiens leven Christus is mag dat ook.

Paulus vermaant: “Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.” 1 Korinte 11:1

Is Jezus Christus je lust en je leven?  Leef dan  naar het voorbeeld van hem die zijn eigen wil en leven opgaf om de wil van zijn Vader in de hemel te doen.

Wie dat tijdens zijn leven gedaan heeft kan uitzien naar de heerlijke toekomst die hem na zijn heengaan wacht.

Dit te weten is ook een grote troost voor nabestaanden.

 


Lees ook:

The truth behind salvation: body, soul, and spirit
De waarheid achter verlossing: geest, ziel en lichaam

God wil jouw geest tot vrede en rust leiden. Geef jij je over aan Zijn leiding? Lees meer »