bezorgdheidmus
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij ziekte

Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

  • Gepubliceerd op 6 maart 2015

Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: … Lees meer »


rust voor je ziel
» Bemoedigende Bijbelteksten, Psalmverzen

mijn ziel keert zich stil tot God

  • Gepubliceerd op 5 juli 2014

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. Psalm … Lees meer »


wat kan ik doen aan de wereldnood
» Bemoedigende Bijbelteksten

De hele schepping zucht

  • Gepubliceerd op 16 januari 2014

Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de … Lees meer »


ImagesBB31
» Bemoedigende Bijbelteksten, Psalmverzen

Ik vrees geen kwaad

  • Gepubliceerd op 7 juni 2013

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23:4 Onze … Lees meer »


hoopvolle toekomst
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten bij verjaardagen

Al uw behoeften, elk tekort

  • Gepubliceerd op 13 mei 2013

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Filippenzen 4:19 ‘Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, … Lees meer »


ImagesBB224
» Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Psalmverzen

Troost

  • Gepubliceerd op 10 februari 2013

Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. Psalm 94:19 Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. … Lees meer »


SONY DSC
» Bijbelteksten bij ziekte

Ruimte in benauwdheid

  • Gepubliceerd op 4 oktober 2012

Als ik roep, antwoord mij, o God mijner gerechtigheid, die mij ruimte maakt in benauwdheid; wees mij genadig en hoor mijn gebed. Psalm 4:2 Hoe ga je om met langdurige … Lees meer »


kind
» Bemoedigende Bijbelteksten

Weest in geen ding bezorgd

  • Gepubliceerd op 27 september 2012

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Philippenzen 4:6 Er zijn zo veel dingen waar je … Lees meer »


498732_31338478
» Bemoedigende Bijbelteksten

Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

  • Gepubliceerd op 19 juli 2012

Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Mattheus 10:31 Als christen kan je tegenstand en zelfs vervolging verwachten. Dat hield Jezus zijn eerste discipelen voor toen Hij … Lees meer »


Bemoedigende bijbelteksten
» Bemoedigende Bijbelteksten

Maakt u dan niet bezorgd

  • Gepubliceerd op 13 juni 2012

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Mat. 6:34. … Lees meer »